Vltava – proměny historické krajiny

Projekt „Vltava – proměny historické krajiny“ v důsledku povodní, stavby přehrad a změn ve využití území s vazbami na kulturní a společenské aktivity v okolí řeky“ přibližuje aspekty změn krajiny a jejího osídlení kolem naší nejdelší řeky vlivem budování přehrad během minulého století. Široká veřejnost již měla možnost se setkat s jeho prvním výstupem – rozsáhlou výstavou – která probíhala od února do dubna letošního roku na Fakultě stavební ČVUT.

S prof. Jiřím Cajthamlem z Katedry geomatiky Fakulty stavební ČVUT, který celý projekt vede, jsme hovořili o tom, jaké metody výzkumu použili či jak se jim podařilo zmapovat historickou krajinu, jež dnes leží pod hladinou Vltavské kaskády. Věnovali jsme se i tématům, na něž se příznivci staré Vltavy mohou těšit – vzniku webového mapového portálu a výpravné monografie. Projekt DG18P02OVV037 je řešen v rámci programu NAKI II Ministerstva kultury ČR, probíhá v letech 2018-2022. Spolupracují na něm vědci kateder geomatiky a hydrotechniky Fakulty stavební ČVUT a Přírodovědecké fakulty UK

Sdílet