Rekonstrukce barokního mostu na Portz Insel

Cihlový most se nachází na ostrově Portz Insel v historické krajině u Mikulova na státní hranici ČR a Rakouska. Most byl postaven v roce 1636 a byl součástí tehdejší velkoryse komponované příměstské krajiny spolu s letohrádkem Portz, které nechal postavit kardinál Dietrichstein. Původně tvořil přístupovou cestu přes rybník Portz k ostrovnímu areálu. 

Jedná se patrně o nejstarší barokní most v  Česku, mostní konstrukce je tvořena šestnácti masivními cihlovými pilíři s jehlancovými břity a patnácti klenbami délky cca 100 m.  

Zhruba po 250 letech nastal postupný úpadek krajiny spojený s vysušením rybníka Portz a realizací železniční tratě Břeclav-Znojmo v roce 1872. Po zřízení hraničního pásma po roce 1948, kdy zde byl zbudován liniový zátaras tzv. železné opony, krajina úplně zaniká.  

Most se dochoval díky vynikající kvalitě cihel místní výroby, především jejich mrazuvzdornost je i z dnešního pohledu výjimečná.  

Roku 1995 byl letohrádek i s mostem prohlášen za kulturní nemovitou památku. Na záchranu barokního mostu se ve své disertační práci zaměřila Ing. Denisa Boháčová, Ph.D., z  Fakulty stavební ČVUT, která opravu v letech 2019 a 2020 i zrealizovala jako hlavní projektantka v rodinné firmě. Opravený most získal první cenu v soutěži Památka roku 2020.  

Sdílet