Replika pancéřovaného zvonu

Tým odborníků z Fakulty stavební ČVUT navrhl a za pomoci studentů zhotovil repliku pancéřového zvonu, která byla osazena na pevnost T-S 20 nedaleko Červeného Kostelce. Železobetonová replika zvonu vznikla v rámci projektu NAKI II DG18P02OVV063 jako součást komplexního sanačního opatření, jehož cílem bylo trvanlivé, historicky věrné a zároveň cenově dostupné řešení rekonstrukce pancéřových zvonů. Většina původních pancéřových zvonů totiž byla z čs. pevností vytržena jako zdroj kovu ve 40. a 50. letech 20. stol. V souvislosti s prodejem mnoha pevností od státu do soukromého vlastnictví vyvstala potřeba systémového řešení sanace těchto specifických objektů. Tým z ČVUT se snaží v tomto směru poskytnout novým vlastníkům profesionální pomoc s jejich opravou. Naším hostem byl docent Jiří Pazderka z Katedry konstrukcí pozemních staveb, vedoucí týmu, který repliku zvonu zhotovil.

Sdílet