Ekotoxikologie

Jedním ze zajímavých vědních oborů, kterým se studenti na Fakultě stavební ČVUT mohou zabývat, je ekotoxikologie. Tento obor se začal více dostávat do povědomí lidí v druhé polovině 20. století, a to s cílem sledovaní dopadu přírodních či syntetizovaných toxických látek na mikrobiální společenstva, rostliny a živočichy. Z experimentálních výsledků můžeme předpovídat i zpětně hodnotit účinky potenciálně toxických látek na různé ekosystémy. Pokud chceme získaným datům dobře rozumět, je třeba umět vyhodnotit a zpracovat údaje i z dalších vědních oborů, jako je biologie, ekologie, chemie, fyzika a biostatistika. 

Doktorka Klára Kobetičová z Katedry materiálového inženýrství a chemie přijala pozvání do videa, v němž nám vysvětlí, čemu se v ekotoxikologii věnuje a jaký má tento obor vliv na stavebnictví. 

Sdílet