Proč se na Fakultě stavební učí i čínština a co je UNIcert?

Studenti Fakulty stavební se kromě odborných předmětů, souvisejících s jejich obory, účastní i výuky cizích jazyků. Tu zajišťuje Katedra jazyků, která nabízí nejen širokou škálu jak těch povinných, jako jsou anglický a německý jazyk, tak i těch volitelných. Mezi volitelné předměty patří kromě anglického a německého jazyka například španělský, francouzský jazyk, ale učí se zde také čeština pro cizince, italský jazyk, ruský jazyk a dokonce i čínština.

S vedoucí Katedry jazyků PhDr. Svatavou Bobokovou-Bartíkovou jsme hovořili o tom, v čem je výuka cizích jazyků na technické fakultě specifická a v čem se třeba liší od střední školy. Dozvíte se také, co znamená mezinárodní certifikát UNIcert a čím je unikátní. Rovněž zmíníme také otázku, jak studenti využijí jazykové kurzy v praxi.

Sdílet