Inženýrská geodezie – obor určený pro praxi

Inženýrská geodézie

S prof. Martinem Štronerem, který je vedoucím Katedry speciální geodézie na Fakultě stavební ČVUT, jsme hovořili o využití inženýrské geodézie pro stavebnictví, průmysl a další navazující obory, o používaných technologiích a také o tom, co musí znát odborník, který se této specializaci věnuje. Tématem rozhovoru byly i přístroje – od historických až po současné.

Geodézie, nebo také zeměměřictví, je obor zabývající se měřením zemského povrchu a objektů na něm. Její součástí je i inženýrská geodézie, která se z oboru osamostatnila v padesátých letech minulého století.

Sdílet