Ochrana památek a tradiční řemesla ve výuce na Fakultě stavební ČVUT

Doc. Klára Kroftová z Katedry architektury Fakulty stavební ČVUT je garantkou mnoha předmětů zaměřených na ochranu a obnovu památek. Studenti mohou využít i nevšední řemeslné workshopy, v rámci kterých se lze i prakticky seznámit s tradičními stavitelskými řemesly. Zároveň je kurátorkou výstavy o tradičním městském stavitelství konce 19. století v Centru stavitelského dědictví NTM v Plasích, již lze navštívit až do konce října příštího roku.  

V tomto vydání Srdcem stavaři se dozvíme, ve kterých předmětech lze problematiku ochrany památek na Fakultě stavební studovat, proč je jejich znalost pro studenty důležitá a jaký lze očekávat význam tohoto oboru v budoucnosti. Doc. Klára Kroftová také představí publikace vztahující se k tématu tradičního městského stavitelství, které byly vydány s podporou projektu NAKI MK ČR. 

Sdílet