Mezinárodní studentská soutěž pro mladé architekty Saint-Gobain

Začátkem června se Jan Suchý a Lucie Formanová, studenti 2. ročníku magisterského programu Architektura a stavitelství Fakulty stavební ČVUT, utkali v mezinárodním kole studentské soutěže Saint-Gobain pro mladé architekty ve Varšavě s nejlepšími týmy z celého světa. V národním kole byli za svůj návrh revitalizace studentské oblasti sousedící s vlakovým nádražím Varšava – východ, který připravili pod pedagogickým vedením ateliéru Kalivoda / Stark / Novák, oceněni prvním místem. V mezinárodní konkurenci necelé šedesátky týmů museli svůj návrh představit odborné porotě během stanoveného pětiminutového limitu. 

Soutěžící museli v dané lokalitě navrhnout areál studentského ubytování zahrnující studentské koleje včetně zázemí, polosoukromý park náležící hlavně studentům – to vše dle poměrně přísně stanovených regulativů.  

Celé území bylo zapotřebí řešit v podrobnosti studie a minimálně jeden objekt kolejí až do podrobnosti vybraných stavebně-konstrukčních detailů včetně výpočtového ověření potřeby tepla na vytápění, přehřívání, či autonomie denního osvětlení. K požadavkům patřilo také doložit strategii dosažení akustického komfortu, koncepci požární bezpečnosti a další údaje. A že si ani ve finále nevedli špatně, nám prozradí v novém díle Srdcem stavaři. 

Sdílet