Ocenění diplomových prací studentů Katedry silničních staveb

Při studiu na Fakultě stavební zaujala Jakuba Veselého, Filipa Hlávku a Ondřeje Balatého oblast pozemních komunikací – konkrétně silničních staveb. Každý z těchto dnes již absolventů se jí přitom zhostil jinak. Jejich pojetí problematiky bylo natolik přínosné, že si za svoje práce na podzim loňského roku odnesli ocenění v celostátní soutěži ČESKÁ DOPRAVNÍ STAVBA, TECHNOLOGIE, INOVACE ROKU 2020.

S Ing. Jakubem Veselým, který bodoval s prací nazvanou Numerická analýza cementobetonové vozovky s ohledem na transportní procesy, Ing. Filipem Hlávkou, jehož práce se nazývala Asfaltové směsi s vyšším podílem R-materiálu modifikované v míchacím procesu, a Ing. Ondřejem Balatým, který zaujal prací s názvem Obchvat obce Chrášťany, jsme hovořili o tom, proč se rozhodli věnovat právě této tematice a jak vidí svoje uplatnění do budoucna.

Sdílet