Co je SVOČ a proč je pro studenty zajímavé se do ní zapojit

Studentská vědecká a odborná činnost neboli SVOČ, je soutěž pro studenty vysokých škol, která může napomoci odhalit jejich skrytý potenciál v oblasti vědy a výzkumu, a podpořit tak talentované jedince. Studenti stavebních vysokých škol se mohou zúčastnit aktivit v rámci SVOČ zejména prostřednictvím spolupráce s jednotlivými katedrami.

Soutěž SVOČ je realizována jako dvoukolová, probíhá, jak na fakultní úrovni, tak následně na úrovni mezinárodní. Je rozdělena do jednotlivých sekcí, kde se studenti prezentují svými pracemi a výsledky svého zkoumání či výzkumu. Na Fakultě stavební ČVUT v Praze probíhá SVOČ vždy v jedenácti sekcích.

Proč je těchto sekcí tolik? Co vše studentům SVOČ nabízí a proč a jak se do ní zapojit? O tom i mnohém dalším jsme hovořili s prof. Pavlem Kuklíkem z Katedry mechaniky Fakulty stavební ČVUT, který je zároveň předsedou rady SVOČ.

Sdílet