Inteligentní budovy

Koncept inteligentních budov má původ v 80. letech, kdy se začal využívat u velkých staveb. Rozvoj tehdy souvisel s pokroky elektrotechniky, počítačů a automatizace. Inteligentní budovy mají sjednocený systém ovládání a jsou schopny zajistit požadavky, které má uživatel budovy. Může díky nim například pomocí chytrého telefonu kontrolovat teplotu nebo zabezpečení objektu.

V současnosti se koncept inteligentních budov může uplatnit i u malých objektů, bytů nebo rodinných domů. Nejčastěji jsou pak chytré systémy využity pro zajištění provozu zdrojů, řízení vnitřního prostředí nebo zabezpečení. Konkrétní podoba však vždy záleží na daném případu.

Lze „zvýšit chytrost“ domům, které už stojí? Proč se studenti ČVUT oblasti inteligentních budov můžou věnovat hned na třech tamních fakultách? Jaká jsou specifika studia tohoto oboru na Fakultě stavební? Do pořadu Srdcem stavaři přišel téma blíže představit doc. Michal Kabrhel z Katedry technických zařízení budov Fakulty stavební ČVUT.

Sdílet