Santiniho vodní systém v podzemí kláštera Plasy

Vodní systém procházející podzemím plaského cisterciáckého kláštera je specifický mechanismus budovaný v průběhu fungování opatství a sloužící mnoha účelům. Část systému pod budovou konventu, kterou navrhl a na okolní vodní systém napojil barokní architekt Jan Blažej Santini, vznikla zejména za účelem stabilizace budovy založené na dřevěné konstrukci. Tuto konstrukci měla přivedená pramenitá voda konzervovat.

Vlivem nevhodného užívání vodního systému se budova dostala ve druhé polovině 20. století do špatného stavu. Od roku 1993 probíhá obnova systému spojená s průzkumy, měřením a vyhodnocením. Pod taktovkou Ing. Jakuba Řeháka, který se na rekonstrukci Santiniho vodního systému zaměřil ve svojí diplomové práci na Fakultě stavební ČVUT, proběhl také pokus, který měl ukázat migraci vody v základech za situace, kdy se systém díky přítoku opět přetlačuje. Ve výzkumu by Ing. Řehák rád na podzim pokračoval v doktorském studiu, do něhož se hlásí.

Sdílet