Mezinárodní projekt Wider Uptake

Cílem mezinárodního projektu Wider Uptake je představit inovativní řešení pro opětovné využívání vyčištěných odpadních vod a využívání odpadu jako zdroje. Vědci z Fakulty stavební ČVUT v Praze a VŠCHT v Praze pod vedením prof. Jaroslava Pollerta z Katedry zdravotního a ekologického inženýrství Fakulty stavební ČVUT se věnují mimo jiné tomu, zda je přečištěná voda z čistíren odpadních vod bezpečná pro zalévání městské zeleně. 

Projekt Wider Uptake je financován z výzkumného a inovačního programu Evropské Unie – Horizon 2020 na základě grantové dohody č. 869283 a trvá v letech 2020 – 2024.

Více o projektu ZDE

Sdílet