Evropský projekt katedry hydromeliorace a krajinného inženýrství: CAMARO

Dunaje, jedné z největších řek v Evropě, se týkal projekt CAMARO, který započal v roce 2018. Vědci z Fakulty stavební ČVUT spolu se studenty úplně poprvé mapovali využití jeho povodí s ohledem na dopad na kvalitu vody i režim jejího odtoku. Zjišťovali, jaké dopady mají na okolní prostředí povodně, jaká je kvalita vody a jak zamezit jejímu znečištění zejména lepším plánováním využívání krajiny. Výsledky projektu mají pomoci k trvale udržitelnému rozvoji a využití tohoto území. Do našeho podcastu jsme pozvali doc. Tomáše Dostála z katedry hydromeliorací a krajinného inženýrství. Poví nám o tom, co se na katedře lze naučit, jak začít spolupracovat na dalších zajímavých projektech a více k projektu CAMARO.

Sdílet