Měření následků požáru v Národním parku České Švýcarsko

Zhodnotit následky požáru v Národním Parku České Švýcarsko hned ze dvou úhlů se podařilo akademickým pracovníkům a výzkumníkům z Fakulty stavební ČVUT.  

Doc. Petru Kavkovi z Katedry hydromeliorací a krajinného inženýrství jde o dopady požáru na režim vody v půdě, erozi a sledování přirozené obnovy, zatímco Ing. Jakub Šejna z Katedry ocelových a dřevěných konstrukcí posuzoval poškození dynamických bariér a jiných ocelových prvků v blízkosti Hřenska požárem, aby bylo možné určit potřebné opravy. Výsledky práce obou odborníků a jejich týmů posloužily jak pracovníkům Národního parku, tak výzkumu na zmíněných katedrách. 

Výzkum dopadů požáru včetně sběru prvních vzorků, leteckých snímků a dat pro posouzení stavu dynamických bariér proběhl díky dobré spolupráci se Správou NP v době, kdy byla oblast uzavřena pro veřejnost, v čase dohašování zbytku požáru. Cílem prací bylo zachytit stav místa ihned po požáru, zjistit směry šíření a intenzitu hoření pro následné závěry.  

Sdílet